Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


15.08.2013.-Izveštaj o održanoj sednici
14.08.2013.-Polugodišnji fin. izv. za 2013. godinu
13.08.2013. - Zapisnik i odluke donete na sednici 12.08.2013. godine
Odluka o promeni pravne forme
Odluka o povlačenju sa regulisanog trzišta
Odluka o prestanku mandata članovima nadzornog odbora
Odluka o imenovanju direktora
Odluka o usvajanju izveštaja
Zapisnik sa vanredne sednice 12.08.2013.

15.07.2013. - U prilogu dostavljamo materijale za sednicu 12.08.2013.g
Formular punomocja
Formular za pisano glasanje
Obaveštenje o pravima akcionara.pdf
Prijava ucešca u radu Skupštine.pdf
Predlog odluke o povlačenju sa open marketa

15.07.2013. Poziv za vanrednu skupštinu
24.06.2013. - U prilogu dostavljamo zapisnik i odluke donete na sednici 22.06.2013.g
Zapisnik sa sednice
Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2012. g
Odluka o usvajanju izveštaja o radu upravnog i nadzornog odbora u 2012. g
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. g
Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. g
Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem racunu za 2012. g
Odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru o izboru revizora za 2013. g

7.06.2013. Odluke donete na sednici
7.06.2013. Zapisnik sa sednice
21.05.2013. - U prilogu dostavljamo materijale za sednicu 22.06.2013.g
Formular punomoćja za 22.06.2013.pdf
Formular za pisano glasanje za 22.06.2013.
Obaveštenje o pravima akcionara za 22.06.2013.
Prijava ucešća u radu Skupštine za 22.06.2013.
Tacka 4 - Predlog odluke za 22.06.2013.pdf
Tacka 5 - Predlog odluke za 22.06.2013.pdf
Tacka 6 - Predlog odluke za 22.06.2013.pdf
Tacka 7 - Predlog odluke za 22.06.2013.pdf
Tacka 8 - Predlog odluke za 22.06.2013.pdf
Tacka 9 - Predlog odluke za 22.06.2013.pdf

17.05.2013. - U prilogu dostavljamo materijale za sednicu 7.06.2013.g
Formular punomoćja za 7.06.2013.pdf
Formular za pisano glasanje za 7.06.2013.
Obaveštenje o pravima akcionara za 7.06.2013.
Prijava ucešća u radu Skupštine za 7.06.2013.
Tacka 4 - Predlog odluke za 7.06.2013.pdf
Tacka 5 - Predlog odluke za 7.06.2013.pdf
Odluka o stavljanju vam snage odluke o prinudnom otkupu akcija
Odluka o prinudnom otkupu akcija

21.05.2013.-Poziv za redovnu skupštinu 22.06.2013. godine
17.05.2013.-Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara
22.04.2013.-Odluke skupštine
22.04.2013.-Zapisnik skupštine i odluka o prinudnom otkupu akcija
03.04.2013.-Odluka o prinudnom otkupu akcija
02.04.2013. - Obaveštenje akcionarima
02.04.2013. - U prilogu dostavljamo materijale za Skupštinu
Prijava ucešca u radu Skupštine za 20.04.2013.
Formular za pisano glasanje - 20.04.2013.
Formular punomocja - 20.04.2013.
28.03.2013-Poziv za vanrednu skupštinu
Statut - MLINPEK
a.d. „ŽITOPROMET-MLINPEK“ STARA PAZOVA preuzmite na linku

 

7.06.2013. Zapisnik sa sednice
24.06.2013. Zapisnik i odluke donete na sednici 22.06.2013. godine
15.07.2013. Poziv za vanrednu skupštinu
15.07.2013.-Prateca dokumentacija za sednicu 12.08.2013. godine
13.08.2013.-Zapisnik i odluke donete na sednici 12.08.2013. godine
14.08.2013.-Polugodišnji fin. izv. za 2013. godinu
15.08.2013.-Izveštaj o održanoj sednici
Poslednje vesti
13.08.2013.-Zapisnik i odluke donete na sednici 12.08.2013. godine
14.08.2013.-Polugodišnji fin. izv. za 2013. godinu
15.08.2013.-Izveštaj o održanoj sednici
a.d. „ŽITOPROMET-MLINPEK“ STARA PAZOVA

Novosti iz kompanije
MLINPEK d.o.o.
"MLINPEK" razvija i ugostiteljsku mrežu.
U Staroj Pazovi na elitnom mestu, veoma uspešno radi picerija, restoran i poslastičarnica.